duba_ny_slider_1200_600

Nyheder - Efterår 2014

Groove

groove_slider

Nyheder - Efterår 2014

Bevel

pab_slider

Nyheder - Efterår 2014

Stick ETK

valea_slider

Nyheder - Efterår 2014

Valea

Nyheder

Duba-B8 forstærker teamet i vores Operations- & Service Center i Bjerringbro, og søger derfor en koordinator med merkantil baggrund og dokumenteret erfaring inden for eksport og ordrebehandling.

Læs jobopslag

Duba-B8 i dag

Duba-B8 deltager på World Architecture Festival i Singapore, hvor nyt initiativ skal promovere Danmark som foregangsland inden for bæredygtig arkitektur, byplanlægning og design – og udvide danske virksomheders netværk og potentiale i branchen.

Læs mere

Vores løfter

Duba-B8s produkter  er altid produceret med størst mulig omtanke for natur og miljø. Vi er certificerede efter højeste standard, og vi er garant for unikke, fleksible og holdbare produkter.
Se løfter

Vores produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi kontinuert på at skabe produkter- og løsninger med omtanke for miljø og omverden. Vores arbejde bygger på et værdisæt som defineres nærmere her.
Se produkter 

Cases

 
grundfos_case_hvid
it_parken_high
siemens
utdanning_logo
dgi_byen
vestas

Udvalgte produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi med et organisk voksende portfolio af produkter. I samarbejde med eksperter og fagfolk opdateres og optimeres vores sortiment løbende, og vi arbejder konstant på at gøre såvel indretningsløsninger som produkter bedre og mere bæredygtige. Vores nuværende produkter er inddelt i følgende kategorier:

Listen skal opfattes som en vejledende indexering, da de fleste produkter er fleksible og vil kunne anvendes i flere forskellige funktioner. Hos Duba-B8 i Bjerringbro specialfremstiller vi desuden en stor del vores sortiment efter vores kunders ønsker, kontakt os venligst for mere information.

Om Duba-B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vi arbejder til daglig ud af vores hovedkontor i Bjerringbro, og tillægger vores kerne jyske rødder stor værdi. Vi er stolte over, at have en organisation der beskæftiger ca. 175 medarbejdere, og vi er endnu mere stolte af, at vi har formået at bevare langt størstedelen af vores arbejdspladser i- og omkring vores hovedkontor i Danmark.

Ved at bevare vores arbejdspladser i Danmark, kan vi sikre fuld gennemsigtighed i produktionskæden, og vi er dermed jeres garanti for fuld kontrol over produktionen gennem hele processen; fra bestilling, over arbejdsforhold og produktion, til montering og genafhentning af produkter.

Vi har gen­nem mange år stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi anvender, skal komme fra skovområder med genplantningsprogrammer. For at kunne videreformidle en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug til vores kunder, har det der­for været et natur­ligt ”next step”, at få papir på træ­ets oprin­delse; læs mere om det HER. Ud fra vores ker­ne­kom­pe­ten­cer: indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logistik, har vi identificeret nogle ambitiøse mål for hvad vi som virksomhed gerne vil opnå.

 • 100 Years of Danish Craftsmanship

  Hos Duba-B8 er vi stolte af vores håndværkstradition. Siden den spæde begyn­delse har vores pro­duk­tion fun­det sted på den jyske hede, en kva­li­tet vi i dag er stolte af at kunne videre­føre.

 • Cust­o­mer Dri­ven Solutions

  Duba-B8 sæt­ter en ære i at for­stå enhver kun­des indi­vi­du­elle behov. På bag­grund af åben­hed og dia­log, til­pas­ser, pro­du­ce­rer, leve­rer og mon­te­rer vi en skræd­der­syet løs­ning efter netop Jeres ønske.

 • Unique Cust­o­mer Experiences

  Hos Duba-B8 ople­ver vi, at den unikke kun­de­op­le­velse har dan­net gro­bund for mange af de varige part­ner­ska­ber vi har opbyg­get gen­nem tiden.

 • Sustai­na­bi­lity

  Hos Duba-B8 ser vi bære­dyg­tig­hed som en natur­lig del af vores kon­ti­nu­erte orga­ni­sa­to­ri­ske udvik­ling.

Support

Hos Duba-B8 er vi stolte af vores servicecenter, og skulle du have spørgsmål, sidder vi klar til at besvare dem efter bedste evne.

Hvad enten det måtte være generelle spørgsmål om Duba-B8, udvalgte produktspecifikationer eller blot et ønske om at komme i kontakt med en medarbejder, så er vi altid klar til at assistere dig i din søgen. Find vores kontaktformular her